HERZLICH WILLKOMMEN

Cytat z Pisma Świętego

Ci [Berejczycy] byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają." - Dzieje 17:11

Motto 2024

Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce - Psalm 119:105

Chrześcijańskie przysłowia

Wszystkie drogi maja jakiś koniec
wcześniejszy lub późniejszy cel.
Dlatego w czasie największego bólu złóż ręce
i mów w pokorze - Jak Bóg chce.

Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona.