HERZLICH WILLKOMMEN

WITAMY SERDECZNIE

Ci [Berejczycy] byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają." - Dzieje 17:11

Motto 2020

Ale błogosławione wasze oczy, bo widzą, i wasze uszy, bo słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli." - Mat. 13:16-17

Chrześcijańskie przysłowia

Wszystkie drogi maja jakiś koniec
wcześniejszy lub późniejszy cel.
Dlatego w czasie największego bólu złóż ręce
i mów w pokorze - Jak Bóg chce.

Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona.