HERZLICH WILLKOMMEN

WITAMY SERDECZNIE

Ci [Berejczycy] byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają." - Dzieje 17:11

Motto 2023

Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować; Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych” - Dz. Ap. 17:30,31 (UBG).

Chrześcijańskie przysłowia

Wszystkie drogi maja jakiś koniec
wcześniejszy lub późniejszy cel.
Dlatego w czasie największego bólu złóż ręce
i mów w pokorze - Jak Bóg chce.

Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona.